Riolering

Regelmatige verstoppingen van het rioolnetwerk is een vaak voorkomend probleem.

Hierbij wordt de verstopping altijd verwijderd maar de juiste oorzaak nooit gevonden. Mogelijks zijn er ondergrondse verzakkingen, barsten in oude gresbuizen, harde versteende obstakels, wortelingroei, verborgen putten, enz. Deze kunnen worden opgezocht door een endoscopisch onderzoek in de afvoerbuis zelf.  

Het ondergrondse rioolprobleem wordt bovengronds aangeduid door onze lokalisatiemethode en dit met vermelding van de juiste diepte. Deze techniek bespaart u enorme graaf- en breekwerken. We beschikken over een professionele hogedrukreiniger met een druk van 150 bar waarmee de buizen kunnen worden gereinigd. Dit toestel wordt steeds ingezet alvorens er een rioolinspectie wordt uitgevoerd. Tevens kunnen we de verstopte afvoerleidingen ontstoppen.

Door onze lokalisatiemethode kunnen we de plaats en diepte van de rioolbuizen bepalen. Zo kunnen we het bestaande ondergrondse rioolnetwerk in kaart brengen en dit zonder graafwerken uit te voeren. Hierdoor komen echter vaak verrassende oorzaken aan het licht, zoals: een foutief afschot, foutieve diameters, ondergrondse verborgen putten, regenputten en septische putten, foutieve straataansluitingen, enz. Deze techniek wordt frequent aangevraagd voorafgaand aan grote verbouwingswerken en is handig voor het opmaken van een milieurapport voor de industriesector.

Voor dringende ontstoppingen beschikken we over een eigen ontstoppingsdienst, surf naar ontstop.be, bel 0499/088.585 of vul het aanvraagformulier in. 

We beschikken over een hogedruk ontstoppingsmachine met een werkdruk van 150 bar. Hiermee kunnen we buizen ontstoppen met een diameter van 32 mm tot 250 mm.

Onze firma ledigt geen septische putten, dit wordt uitgevoerd door derden vóór ons onderzoek.  

Voorkom verstoppingen door: 

  • voldoende spoelwater te gebruiken, dit wil zeggen: minstens 6 liter
  • de toiletsifon, de spoelranden en de waterinvoer in de toiletpot kalkvrij te houden, hierdoor wordt een goede rondspoeling gewaarborgd
  • driejaarlijks de septische put te laten ruimende ondergrondse sifons en verzamelputten vrij te houden

Contacteer ons