Hoe gaan we samen te werk?

Vooraf:

Neem contact op met ons via e-mail, contactformulier of telefonisch via GSM 0495/522 708. Telefonisch worden meteen enkele vragen gesteld die belangrijk zijn om tot een correcte probleemstelling te komen. We geven u gratis advies en praktische tips over hoe u het probleem mogelijks zelf kunt oplossen.  Voorafgaande aan de opdracht wordt u gevraagd om een e-mail of aanvraagformulier te sturen met vermelding van: de opdrachtgever, het facturatieadres, het onderzoekadres, het gsm-nummer en e-mailadres van de bewoner. Ook eventuele gegevens van buur of buren zijn wenselijk. Op deze manier beschikken we over alle info vóór de opstart van ons onderzoek. De mondelinge of schriftelijke gemaakte afspraken worden steeds door ons per mail herbevestigd met vermelding van data en uur van aanvang. Voor grotere opdrachten maken we graag vooraf een offerte, dit op basis van de door u doorgestuurde bouwplannen in pdf-formaat, of na een door ons gepland werfbezoek. Bij de opgegeven prijzen zijn de verplaatsingskosten en verschillende onderzoeksmethodes inbegrepen.

Ter plaatse:

Eens ter plaatse beginnen we meestal onmiddellijk met ons onderzoek. We brengen steeds een volledig arsenaal aan meetapparatuur mee. Ter plekke tonen we u waar de oorzaak zich bevindt. We nemen foto’s en/of filmbeelden van het probleem om bij te voegen aan een uitgebreid verslag. De beelden kunnen via een internetlink worden bekeken. De lekkende ondergrondse leidingen worden aangeduid op de vloer en opgenomen in ons verslag. Tijdens ons onderzoek trachten wij breekwerk te vermijden. Uitzonderlijk dienen wij alsnog een kleine doorboring uit te voeren. 

Opmaak van het verslag

Een uitgebreid verslag, inclusief foto’s wordt u met het bijhorende factuur per mail of post toegezonden, zodat er een snelle communicatie ontstaat met de hersteller of verzekeringsmaatschappij. De filmbeelden zijn voor één jaar vrij beschikbaar en kunnen worden gedownload. 


Contacteer ons