Gas

Bij het waarnemen van een gasgeur, dient u onmiddellijk actie te ondernemen. Draai de hoofdgaskraan dicht en verlucht het lokaal. Laat een erkend vakman het lek herstellen. Wanneer hij het lek niet vindt, kunnen wij dit voor u opsporen. 

We sporen gaslekken op van aardgas, propaan, stikstof, perslucht, enz. De gevonden gaslekken in de binneninstallaties worden ter plaatse met markeerverf aangeduid. Ondergrondse gasleidingen worden eerst bovengronds bepaald door onze lokalisatormethodes. Daarna wordt de juiste plaats van het gaslek gelokaliseerd door middel van de traceergasmethode.


Contacteer ons