Kleurstof

Deze eenvoudige techniek wordt aangewend bij dichtheidstesten van afvoerkanalen, septische putten en wateroverlast in aanpalende kelders. Tijdens het lozen van gekleurd afvalwater in de verschillende rioolbuizen kan men bepalen welke rioolbuis lekt. Door het aanwenden van verschillende kleuren in de aanpalende woningen komt de oplossing vanzelf. Het gekleurde water verraadt welke afvoerbuis lekt. Daarna wordt met een rioolcamera de juiste plaats van de barst in het riool opgespoord.


Contacteer ons