Lokalisatormethode

We beschikken over de mogelijkheid om alle ondergrondse leidingen in en rondom de woning op te sporen en ze bovengronds aan te duiden met vermelding van hun diepte. Dit geldt voor:  CV-leidingen, vloerverwarming, gasleidingen, brandleidingen, afvoeren, riolen, wachtleidingen, verluchtingskanalen, dakafvoeren tot zelfs voor ondergrondse elektrische kabels. Voor metalen leidingen wordt er een magnetisch veld op de leiding geplaatst met een bepaalde frequentie (Hz). De ondergrondse leidingen kunnen honderden meters afgelopen worden. 

Voor kunststofleidingen wordt een metalen sonde in de buis geplaatst, zodoende dat dit magnetisch veld bovengronds wordt gedetecteerd door een leidinglokalisator.  

De exacte locatie en leidingdiepte wordt bovengronds aangeduid met markeerverf of een krijtlijn. Om het juiste afschot/buishelling van het riool te meten, maken we gebruik van een roterende laserwaterpas. 

Deze methode wordt vaak gebruikt bij: 

  • het juist bepalen van de lekkende leiding- het oppikken van bestaande toe- en afvoeren tijdens bouwuitbreidingen
  • het opmaken van een lastenboek
  • het opmaken van een milieurapport
  • vóór aanvang van grote verbouwings- of herstellingswerken, dit om verrassingen te vermijden
  • het beperken van graafwerken bij rioleringswerken
  • de veiligheid tijdens graafwerken
  • het opmaken van een correcte prijsofferte
  • het opsporen van verborgen regenputten, verzamelputten, septische putten, rioleringen, enz.
  • het in kaart brengen van het totale rioolnetwerk

Contacteer ons