Traceergas methode

Traceergas is ontvlambaar, reukloos, onzichtbaar, ongevaarlijk en volledig onschadelijk voor mens en dier.  Het is een mengeling van 95% stikstof en 5% waterstof. Het is deze waterstof dat langs de ondergrondse lek ontsnapt en dat door het waterstofdectectietoestel zal gedetecteerd worden.

De toe- of afvoerleiding wordt volledig leeggeblazen en gevuld met traceergas. Het gas zal langs de breuk of barst de buiswand verlaten en bovengronds waargenomen worden door het waterstofdetectietoestel. Het traceergas dringt verticaal door in grond- en grindlagen, chape- en tegelvloeren, asfalt, bestratingen, enz.  Bij grote, ondoorlatende toplagen zoals stortbeton gaan we op gelijke afstanden doorboringen uitvoeren vanaf de betonlaag tot aan de grondlaag, waardoor het traceergas kan worden gedetecteerd.

Deze methode wordt dan ook als de meest betrouwbare techniek beschouwd aangezien ze feilloos werkt, zelfs voor een zeer klein lekdebiet. 

Deze manier wordt aangewend bij dichtheidstesten van:

 • watertoevoeren
 • afvoeren
 • brandleidingen
 • persluchtleidingen
 • gasleidingen
 • vloerverwarming
 • CV-leidingen
 • zwembadleidingen ondergronds
 • bovengrondse tanks
 • nieuw aangelegde leidingen, ondergronds en bovengronds
 • industrie en privé 

Contacteer ons